ИМИГРАЦИОНЕН АДВОКАТ

ИМИГРАЦИОНЕН АДВОКАТ БУРГАС И СОФИЯ

ИМИГРАЦИОНЕН ПРОЦЕС

Дружеството ни разполага с имиграционен адвокат в своя екип. Предлагаме качествени, бързи и достъпни имиграционни услуги на чуждестранни инвеститори в България и частни лица.

Съдействаме на чуждестранни граждани при получаване на синя карта на Европейския съюз. Също така съдействаме за получаване на работни визи и разрешения за пребиваване и работа на работници и служители от трети страни.

Дружеството ни предлага инвестиционни планове за ускорено получаване на Българско гражданство на основа инвестиция в ценни книжа. Съдействаме също така в процедури за получаване на гражданство на основание Български произход.

РЕСУРСИ 

Всички наши адвокати владеят Англииски и Руски език. Разполагаме с адвокати владеещи Немски, Фрeнски и Испански език.

Разполагаме с офиси на ключови места в София и Бургас, което улеснява комуникацията с нашите потенциални клиенти на имиграционни услуги.

Освен съдействие на чуждестранни граждани на територията на Репиблика България имаме възможност да съдействаме на Български инвеститори в чужбина по имиграционни и паспортни въпроси.

Много често съдействието по имиграционни въпроси е свързано с друга поръчка. Например създаване на бизнес в България, наемане на работници от трети страни , извън ЕС или други подобни. В тези случаи отново изпъква преимуществото на работата с адвокатско дружество. Ангажирайки ни, Вие наемате целият ни екип. В рамките на минути се сформира група, която да консултира Вашият проблем. И когато говорим за група, става въпрос не за произволно подбрани специалисти от интернет, а за професионалисти с десетилетен опит на международния пазар на юридически и финансови услуги.

ВАЖНО УТОЧНЕНИЕ ПРИ ИМИГРАЦИЯ НА РАБОТНИЦИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

Разбира се, когато говорим за имиграция в Българея, следва да се има предвид бизнес имиграция и релокация на бизнес като цяло. Като цяло, поради установената от правителството защита на пазара на труда, имиграцията на работници и служители е като цяло трудна и на практика почти невъзможна. Дали това е грешка – да, считаме че политиката в тази посока е погрешна. Но така или иначе законът е такъв, и ние се съобразяваме с него. Много често компаниите имат остра нужда от технически персонал,  на средно ниво, за който не се изисква висше образование. Законът обаче , и най-вече практиката, изискват диплома от университет, с каквато кандидатите не разполагат, въпреки, че напълно отговарят на поставените от работодателя критерии. Сериозен проблем за икономиката и растежа на предприятията е това. Защото от една страна Българските граждани могат свободно да напускат страната и да работят в чужбина, а от друга страна работодателите не могат да наемат лица от трети страни. 

Въпреки гореизложеното кантората ни съдейства и при наемане на персонал от трети страни, при направеното по-горе уточнение.

При интерес от страна на компании и частни лица за наемане на персонал от трети страни, моля да контактувайте с нас на посочените в сайта имейл адреси.

МЕЖДУНАРОДНО ЮРИДИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
Call Now Button