Адвокат Търговско Право Бургас

Нашите услуги

Когато говорим за Адвокат Търговско Право, и особено за международно търговско право, имаме предвид консултант, който има широки познания за дейности и процедури, които не са чисто юридически. Адвокатът по търговско право следва да има добро познание по счетоводство, данъци, административно право, граждански процес, а и да владее на добро ниво поне английски език.

Специален Подход при обслужване на Бизнес Клиенти

Бизнесът е динамичен, а съдебните процедури са бавни и продължителни. И така трябва да бъде, тъй като в съда се търси истинита и се доказват отношения, които са продължавали години. Ето защо, в своята работа се стремим да възприемем начина на мислене на нашите клиенти. Целта на клиента е да развива търговската си дейност безпрепятствено, сигурно и законно. А един съдебен процес изтощава търговеца, губи времето и средствата на фирма. Ето защо се стремим чрез постоянен контакт и консултиране в реално време да предотвратим всеки възможен правен спор, съответно всяко едно възможно съдебно дело. Това не винаги съвпада с финансовия ни интерес като адвокати, но определено е винаги в полза на клиента. Насърчаваме своите клиенти да гледат на нас повече като на партньори отколкото като на адвокати. И това определено дава резултат.

Професионалното ни портфолио включва следните, но не само, услуги и продукти: 

 • преговори,  подготовка и сключване на търговски договори и споразумения; 
 • изпълнение и отговорност за неизпълнение на търговски договори, събиране на вземания; 
 • създаване на търговски дружества и холдингови структури; 
 • банки и платежни услуги, акредитиви, банкови гаранции, мърчънт акаунти, банкови карти, терлинали; 
 • процедури по издаване на различни лицензи, като например –  транспортен лиценз, лицензи за инвестиционен посредник, лицензи за финансови институции, Форекс лицензи,  регистрации за търговия с ценни метали, лиценз за търговия с горива и т.н; 
 • несъстоятелност; 
 • обезпечения – особени залози, ипотеки, залози, гаранции, поръчителство; 
 • международен транспорт , застраховки и доставка на стоки; 
 • регистрация на търговски марки;
 • преструктуриране на фирми и бизнес групи – сливане, отделяне, разделяне и всяка форма на преобразуване на търговски дружества;

 

Всичко описано по-горе е част от нашия предмет на дейност. Разбира се при сериозни задачи ангажираме различни външни специалисти.  Това между другото е световна тенденция: сформирането на екип от специалисти до приключване на определена задача или проект.

МОЖЕТЕ ДА НИ СЕ ДОВЕРИТЕ. ЩЕ ПОДБЕРЕМ НАЙ-ДОБРИЯ АДВОКАТ ТЪРГОВСКО ПРАВО ЗА ВАШАТА ПОРЪЧКА.

Адвокат Бургас Съветва
 • Адвокат Ангел Динков – управител на дружеството и адвокат търговско право. Предоставя юридически услуги на Английски, Руски и Български език.

 • Дружеството разполага с адвокати, които владеят Френски и Испански език. 

Call Now Button