АДВОКАТ БУРГАС – ПРАКТИКА

Г-н Ангел Динков е Адвокат Бургас с юридическа практика от 1998 година.

През 2002 година дейността се разраства, като се сформира адвокатска практика с наименование The Legacon – Bulgarian Law Practice. Впоследствие практиката е регистрирана като  Адвокатско  Дружество „Ангел Динков и Сие“ град Бургас. Към момента марката The Legacon – Bulgarian Law Practice е собственост на адвокатското дружество.

Дружеството разполага с екип от Адвокати Бургас и София,  специализирани в различни области на правото. Особен акцент в нашата работа поставяме на предварителното консултиране и изготвянето на перфектни договори и документи за нашите клиенти. Чрез разумни цени насърчаваме клиентите си да се консултират с нашите адвокати в Бургас и София в хода на ежедневната си работа. Целта е да се избегнат бъдещи ненужни съдебни дела.

ГАРАНЦИИ ОТ АДВОКАТ БУРГАС

Всеки клиент, който е ползвал нашите адвокати Бургас и София, за изготвяне на договори и друга правна документация, се ползва със специална гаранцията.

През последните 20 години адвокатското ни дружество се оформи като  своеобразен бизнес инкубатор, където наши клиенти, инвеститори и предприемачи от различни сфери на бизнеса, споделят проекти и идеи. Помагаме на своите клиенти от България и чужбина да намерят партньори. По този начин помогнахме за създаването на много нови бизнеси. Всеки адвокат Бургас би се радвал на такъв резултат.  

КАК РАБОТИМ ?

ЕКСПРЕСНО ОБСЛУЖВАНЕ – РАЗЛИЧНО ОТНОШЕНИЕ 

Подходът ни при разрешаване на юридически проблеми е коренно различен.  Водим се от принципа:   „Времето е основния ресурс на клиента!“ Движени от него, ние работим бързо, качествено. Основната ни цел  е –  избягване на всяка цена на продължителни, скъпи и безсмислени съдебни процеси.  За нас съдебния процес е краен и последен вариант за решаване на определен проблем.  Съдебното дело  почти винаги е във вреда на клиента, дори и когато бъде спечелено.  Разбира се, когато е необходимо и няма друг начин да се разреши определен спор, ние подготвяме и участваме успешно в различни граждански, търговски и административни дела.  Но само и единствено когато сме изчерпали всички останали варианти.

СЪЗДАВАНЕ НА ТРАЙНИ ОТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТА

Насърчаваме всеки един бизнес и всяко едно семейство да имат свой доверен адвокат. Той трябва да е в течение с техните дела и документация.

Постоянният контакт с Вашия адвокат, дори и по телефона, ще Ви помогне да избегнете редица грешки във  Вашата ежедневна дейност. Бизнеса е динамичен, а предприемачите работят под напрежение, притиснати от времето. И точно тук е мястото на добрия адвокат. Той, като едно странично лице – професионалист, може да балансира процеса на взимане на решения. Чрез своята намеса адвокатът ще Ви помогне да избегнете подписването на неизгодни за Вас документи и да встъпите в рискови взаимооотношения. Разходите за консултация с адвокат, особено ако това е Вашият личен адвокат, са нищожни. Особенно в сравнение с щетите които бихте могли да  понесете ако действате без адвокатска експертиза.

Казаното е валидно не само за бизнес клиентите, но и за останалите клиенти на адвокатски услуги – семейства и частни лица. За едно семейство, което например инвестира всичките си спестявания в недвижим имот, е от жизнена важност да има сигурност за своята инвестиция. Същото важи и за дългосрочните договори за наем, банкови договори за кредит, частни договори за заем, и т.н.

КОМПЛЕКСНО КОНСУЛТИРАНЕ  – ЮРИДИЧЕСКО, ДАНЪЧНО , СЧЕТОВОДНО

Бизнес Консултирането е сложен процес, който изисква познания от различни сфери – право, счетоводство, финанси, международни отношения и т.н. Ето защо в своята адвокатска работа ние ангажираме опитни счетоводители и одитори, които заедно с нашите адвокати Бургас, предоставят на клиентите ни комплексно консултиране. По този начин възможността за допускане на фатални грешки от данъчен или финансов характер са сведени до минимум.

АДВОКАТ БУРГАС
Екип от квалифицирани адвокати и консултанти с практика в Бургас и София
Call Now Button