АДВОКАТ СТРОИТЕЛНО ПРАВО

Адвокат строително право в Бургас 

За да бъде наречен един адвокат адвокат строително право  следва да разполага с доста технически познания. Адвокатът трябва да чете строителни чертежи и книжа, а също така трябва да има понятие за различни термини, които се използват в строителството.

Кантората ни оказва съдействие при реализиране на инвестиционни проекти в областта на строителството и недвижимите имоти. По конкретно предлагаме следните юридически услуги: 

  • Процедура по промяна на предназначението на земеделски земи 
  • Процедури по одобряване на инвестиционни проекти и издаване на строителни разрешения. 
  • Изготвяне на договори за строителство и договори за суперфиция
  • Въвеждане в експлоатация на строежи. 
  • Обжалване на откази и на незаконни актове на кметове и на строителния контрол.
 
Процеса на проектиране и строителство с цел продажба е пряко свързан с механизма на данъчно облагане. В частност с облагането с ДДС. Следователно адвокатът строително право следва да има познания по данъчно облагане. А данъчният адвокат следва да разбира от строителен процес. 
 

Адвокат Строително Право – Имате ли нужда от него и кога следва да ползвате неговите услуги?

 
Всеки строителен предприемач знае добре, че за да развива успешно бизнеса си следва да има в екипа си добър строителен адвокат. Надали има друг бизнес който да се нуждае така от адвокатска помощ. 

Кантората ни има огромен опит в строителни казуси и сделки в Бургас. Консултирали сме както големи индустриални предприятия, така и малки строителни фирми. Участвали сме в реализацията на крупни проекти по Българското Черноморие. Считаме, че можете да ни се доверите.

Промяна на предназначението на земеделски земи и гори

През последните години нараства броя на инвестиционните проекти свързани с промяна на предназначението на земеделски земи. В тази насока фирмата ни създаде екип от специалисти в различни области, като геодезисти, архитекти и строителни инженери. Заедно с нашите адвокати групата предлага комплексна услуга по смяна на статута на земеделски земи и гори и проектиране. 

Услуги свързани с незаконно строителство и въвеждане в експлоатация на Заварени Невъведени в Експлоатация Строежи

В градовете и особено в по малките населени места, и най вече в селата, има огромен брой заварени строежи, които се експлоатират без да са въведени в експлоатация. Това създава рискове за собствениците, които могат да загубят правата си при спор със съседи или други заинтерсовани лица. Необходимо е да се проведе процедура по издаване на удостоверение за търпим строеж. Това е още една от нашите дейности, с които можем да Ви бъдем полезни.
АДВОКАТСКА КАНТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА В ОБСЛУЖВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ КОМПАНИИ
Call Now Button