АДВОКАТ ГРАЖДАНСКО ПРАВО
КВАЛИФИЦИРАН ЕКИП ОТ АДВОКАТИ ГРАЖДАНСКО ПРАВО БУРГАС И СОФИЯ

Адвокат Гражданско Право – Понятие 

Гражданското право, като клон на правото включва следните отрасли

  • Вещно право
  • Наследствено право
  • Облигационно право
  • Семейно Право 
  • Граждански статут на физическите лица

Да говорим за адвокат гражданско право /специалист по гражданско право/ е не съвсем точно, именно поради този микс от правни специалности и материи. Като цяло всеки един адвокат, дори и наказателният, следва да има общо понятие относно тези специалности. Но дали това общо познание е достатъчно?  Например облигацията е материя, която сама по себе си е достатъчна да оформи специализация в адвокатската професия. Същото важи и за вещното право. А доколко Семейното право е отделна специалност – ние всички знаем. Когато семейство е в развод всеки търси бракоразводен, а не например наказателен адвокат. 

Как Работим – Адвокат Гражданско Право

С оглед на казаното дотук, следва да се отбележи спецификата на нашият екип. В него членуват и партньорстват утвърдени адвокати с дългогодишен опит, които са тясно специализирани. Ето защо за нас е лесно бързо да сформираме група за работа, която в максимална степен да отговаря на нуждите на съответния клиент. 

В своята работа се стремим да водим разумна ценова политика. Насърчаваме клиентите ни да се консултират с нас регулярно, за да избегнат усложнения от юридически характер. Целта отново е да се избегне воденето на съдебни процеси и разходването на ненужни времеви и финансови ресурси. 

Цени и Ценова Политика

Нашата политика е коренно различна в сравнение с голяма част от нашите колеги. Съветваме всеки един гражданин или фирма да имат свой собствен доверен адвокат.  Предварителното консултиране с адвокат ще Ви предпази от много проблеми и скъпи съдебни дела.  За нас съдебния процес е последна възможност за разрешаване на един спор, след като бъдат изчерпани всички други варианти.
 

Предварителната Консултация с Адвокат Гражданско Право Спестява проблеми и съдебни разходи

Основна задача в нашата адвокатска практика е да спестим на всяка цена скъпите и бавни съдебни процеси на своите клиенти. Целта на предприемачите и гражданите е да вложат времето и енергията си в градивни и позитивни занимания, а съдебните дела не попадат в тази категория. Ето защо АДВОКАТ БУРГАС Ви препоръчва да инвестирате регулярно малки суми за качествени правни консултации, за да може стопанската Ви дейност да върви гладко и законосъобразно. Инвестицията се отплаща многократно във времето. Още повече, че качествената правна консултация в България изобщо не е скъпо удоволствие.

ЧАСТ ОТ ЕКИПА НИ В БУРГАС
Call Now Button