адвокат недвижими имоти Бургас
  • ДАНЪЧЕН АДВОКАТ
  • ДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ
  • ЗАЩИТА В ДАНЪЧНИ РЕВИЗИИ
  • ЗАЩИТА В СЪД ПО ДАНЪЧНИ ДЕЛА

 

 

 

Адвокат Ангел Динков – управител на „Ангел Динков и Сие“ Адвокатско Дружество

Данъчен Адвокат

Имаме ли нужда от него и как да ползваме услугите му?

Една от основните дейности на кантората ни е данъчно консултиране и защита в данъчни ревизии и данъчни съдебни дела. Адвокатската защита в хода на данъчна ревизия е абсолютно задължителна. Тази задължителност произтича от характера на ревизионното производство по ДОПК, което наподобява първоинстанционно съдебно производство. Колкото и да е компетентен един счетоводител, то той не би могъл да Ви защити по най-добрия начин. Това е така, защо счетоводителят не притежава така нареченото „конфликтно мислене“, присъщо на адвоката. Ревизиращият екип в рамките на данъчното производство има функция на решаващ орган, подобно на съда. На практика обаче, тъй като данъчните органи са част от данъчната администрация, натоварена да събира повече данъци, ревизиращият екип много често е пристрастен и не отразява обективно фактите и обстоятелствата, които са в полза на ревизирания субект. Ето защо е необходимо активно участие на данъчен адвокат, който възползвайки се от правата Ви по ДОПК да внесе по подходящ начин в процеса необходимият доказателствен материал. 

Защитата осъществена от данъчен адвокат в хода на данъчната ревизия протича в няколко фази

1. Предварителна данъчна проверка

На този етап адвокатът провежда срещи с ревизиращия екип и се запознава с насоките на проверката. Тъй като сроковете са кратки, данъчният адвокат следва бързо да събере необходимите доказателства, да ги оформи по подходящ начин и да ги внесе с подходящо обяснение. 

2. Защита от данъчен адвокат в хода на ревизия

Това е същинската дейност по защита. На този етап има достатъчно време през което да се организира защита. Повечето ревизии продължават от 3 до 6 месеца. Процедурата наподобява същински съдебен процес, тази особеност, че в много случай поведението на ревизиращият екип не е обективно. Той не събира служебно доказателствата които са в полза на ревизираното лице. Много често има сложни юридически конструкции или нетипични договори, които ревизиращият екип не може да анализира, поради липса на юридическа компетентност. И тук е ролята на данъчният адвокат, който по подходящ начин следва да разясни казуса на ревизорите, като представи съдебна или данъчна практика по въпроса. 

3. При негативен ревизионен акт следва обжалване пред директора на дирекция ОДОП

Това е същинска двустранна процедура, наподобяваща съдебен процес, и което е най-важно, в нея участват юристи от дирекция ОДОП при ТД на НАП. Участието на адвокат на този етап е задължително. Тъй като обаче, срокът за обжалване е 14 дневен, ако не сте ангажирали опитен данъчен адвокат на ниво ревизия, ще ви бъде много трудно да ангажирате такъв на този етап, поради простата причина, че за 14 дни е невъзможно да се анализира целия събран доказателствен материал, който в повечето случаи е хиляди страници. Именно затова Ви съветваме, да ангажирате данъчен адвокат при самото започване на ревизията. 

4. Съдебно обжалване на ревизионен акт

В повечето случаи, при незаконосъобразен акт, същия бива отменян на административно ниво и не се стига до съд. Това е най-добрият вариант, тъй като съдебният процес е скъп и дълъг, и най-вече с неясен резултат. От друга страна съдебното обжалване не спира действието на ревизионният акт. Но ако така или иначе се стигне до съд, Вашият данъчен адвокат следва да направи всичко възможно да спечели делото още на първа инстанция. Това е така, защото пред първа инстанция има неограничени възможности за събиране на доказателства и нови искания, което не важи за касационната инстанция – Върховен Административен Съд. ВАС е претоварен от дела, поради което внесената от ревизирано лице жалба се разглежда след повече от една година. А и много често някои от съставите на съда имат откровен фискален уклон.

И в крайна сметка като заключение се връщаме отново на главния принцип на нашата адвокатска кантора – Предварителното консултиране с данъчен адвокат е от ключово значение за да избегнете всякакви усложнения от данъчен характер и безсмислени и скъпи съдебни процеси.

Call Now Button