Декларираната в НАП фактура като доказателство в Гражданският процес

Адвокат Бургас Съветва

Декларираната в НАП фактура като доказателство в Гражданският процес – Адвокат Бургас Съветва Според трайната и изобилна практика на ВКС, акта на приемането на фактурата, нейното осчетоводяване, отразяването и в дневника за покупките по чл.124 ЗДДС, декларирането и в НАП и ползването на данъчен кредит представлява абсолютно доказателство и признание от страна на длъжника на […]

Данъчен адвокат съветва – Трансграничния превоз е задължително условие за третиране на доставката като ВОД

данъчен адвокат

ВОД или доставка извън страната? Данъчен адвокат съветва – Чл.62 ЗДДС касае облагането на ВОП. Определението на ВОД е в чл.7 ЗДДС,  а на ВОП е в чл.13 от Закона. Съответно в чл.20 от Директива 112. За да е налице ВОД следва да е има физическо движение на стоки от една държава членка в друга. […]

Придобиване на недвижим имот по давност – разпределение на доказателствената тежест

адвокат недвижими имоти Бургас

Доказване на придобивна давност в исков процес Според практиката на Върховен Касационен Съд върху ищецът тежи доказателствената тежест да установи само и единствено придобивна давност –  че той е владял непрекъснато, спокойно и явно имота, със собственическо намерение повече от 10 години. А ответникът следва да докаже наличието на твърдените от него правоизключващи или правопогасяващи […]

Оспорване на констативен нотариален акт в хода на висящо съдебно производство

оспорване на констативен нотариален акт

Може ли всяко едно трето лице, което има правен интерес, да оспори констативен нотариален акт във всяко едно исково съдебно производство в което този акт му се противопоставя, или оспорване може да се направи само и единствено в рамките на дело за собственост? Според константната практика на ВКС, констативен нотариален акт по чл. 587 ГПК, удостоверяващ принадлежността […]

ОСПОРВАНЕ НА ДАТАТА НА ЧАСТЕН ДОКУМЕНТ В ХОДА НА ДАНЪЧНА РЕВИЗИЯ

адвокат недвижими имоти Бургас

Приложение на Гражданският Процесуален Кодекс в данъчното производство Съгласно чл.144 АПК, в административният процес, а оттам и в данъчният процес, субсидиарно се прилагат нормите на Гражданският Процесуален Кодекс. Касае се за всяка данъчна ревизия и проверка, както на физически лица, така и на търговски дружества. Разрешение на проблема в Гражданският процес и приложение в производство […]

Може ли избено помещение към апартамент да бъде предмет на продажба с отделен нотариален акт?

Адвокат Бургас Съветва

Съдебна Практика относно продажбата на избено помещение с отделен нотариален акт Според константната и еднозначна практика на Върховен Касационен Съд на Република България, избени и тавански складове към апартаменти не могат да бъдат обект на самостоятелни прехвърлителни сделки с отделен нотариален акт отделно от жилищата, към които принадлежат. Не може да се извърши валидна продажба […]

Разкриване на симулация относно цената на договор за продажба на недвижим имот

Адвокат Бургас Съветва

Симулация не може да се разкрива нито чрез предварителен договор за продажба на недвижим имот,  нито чрез оценителна експертиза! Симулацията на договора за продажба на недвижим имот е порок, касаещ волята на страните. Тя няма нищо общо нито с пазарните цени на имотите, нито с предходни задължения на страните. Няма значение дали има еквивалентност на […]

Какви възможности дава регистрацията на IOSS

оспорване на констативен нотариален акт

Какви възможности дава регистрацията на IOSS Съгласно приложимото до 01 юли 2021 г. ДДС законодателство в държавите членки не трябва да се плаща ДДС за търговски стоки на стойност до 10/22 евро, внасяни в ЕС. Това освобождаване е отменено от 01 юли 2021 г. . От тази дата всички търговски стоки внесени в ЕС от […]

Данъчно третиране на доставка на стоки и услуги от и за Северна Ирландия от 01 Януари 2021 година!

ДАНЪЧЕН КОНСУЛТАНТ

Нашият Данъчен Консултант коментира Съгласно чл.168а, ал.1 от ЗДДС считано от 01 януари 2021г. Северна Ирландия се счита за трета страна с изключение на доставка на стоки (чл.168а ал.2 и 3), които се изпращат или транспортират от или до Северна Ирландия ,когато:        Доставчикът на стоките е данъчно задължено лице, което е идентифицирано за целите на […]

Режим в Съюза и регистрация на OSS при дистанционна продажба на стоки

адвокат недвижими имоти Бургас

Нашият Данъчен Адвокат съветва Процедурата за регистрация на OSS е регламентирана  в чл.156 от ЗДДС. Разпоредбата въвежда право за доставчикът при дистанционна продажба на стоки да се регистрира. Това не е задължение. Разбира се, ако правото да се регистрира на OSS в България не бъде упражнено, лицето ще трябва да се регистрира във всяка една […]