Какви възможности дава регистрацията на IOSS

адвокат Бургас съветва

Какви възможности дава регистрацията на IOSS Съгласно приложимото до 01 юли 2021 г. ДДС законодателство в държавите членки не трябва да се плаща ДДС за търговски стоки на стойност до 10/22 евро, внасяни в ЕС. Това освобождаване е отменено от 01 юли 2021 г. . От тази дата всички търговски стоки внесени в ЕС от […]

Данъчно третиране на доставка на стоки и услуги от и за Северна Ирландия от 01 Януари 2021 година!

ДАНЪЧЕН КОНСУЛТАНТ

Нашият Данъчен Консултант коментира Съгласно чл.168а, ал.1 от ЗДДС считано от 01 януари 2021г. Северна Ирландия се счита за трета страна с изключение на доставка на стоки (чл.168а ал.2 и 3), които се изпращат или транспортират от или до Северна Ирландия ,когато:        Доставчикът на стоките е данъчно задължено лице, което е идентифицирано за целите на […]

Режим в Съюза и регистрация на OSS при дистанционна продажба на стоки

данъчен адвокат

Нашият Данъчен Адвокат съветва Процедурата за регистрация на OSS е регламентирана  в чл.156 от ЗДДС. Разпоредбата въвежда право за доставчикът при дистанционна продажба на стоки да се регистрира. Това не е задължение. Разбира се, ако правото да се регистрира на OSS в България не бъде упражнено, лицето ще трябва да се регистрира във всяка една […]