Декларираната в НАП фактура като доказателство в Гражданският процес

Адвокат Бургас Съветва

Декларираната в НАП фактура като доказателство в Гражданският процес – Адвокат Бургас Съветва Според трайната и изобилна практика на ВКС, акта на приемането на фактурата, нейното осчетоводяване, отразяването и в дневника за покупките по чл.124 ЗДДС, декларирането и в НАП и ползването на данъчен кредит представлява абсолютно доказателство и признание от страна на длъжника на […]

Придобиване на недвижим имот по давност – разпределение на доказателствената тежест

адвокат недвижими имоти Бургас

Доказване на придобивна давност в исков процес Според практиката на Върховен Касационен Съд върху ищецът тежи доказателствената тежест да установи само и единствено придобивна давност –  че той е владял непрекъснато, спокойно и явно имота, със собственическо намерение повече от 10 години. А ответникът следва да докаже наличието на твърдените от него правоизключващи или правопогасяващи […]