АДВОКАТИ БУРГАС
НАШИТЕ АДВОКАТИ БУРГАС И СОФИЯ

АДВОКАТИ БУРГАС

Адвокатско Дружество „Ангел Динков и Сие“ разполага с квалифицирани адвокати Бургас и София, практикуващи в следните области

 

ДАНЪЧЕН АДВОКАТ

Данъчни консултации; Защита в данъчни ревизии; Защита в данъчни съдебни дела;

АДВОКАТ ПО ТЪРГОВСКО ПРАВО

Участие в преговори; Търговски дела; Събиране на вземания; Регистрация на фирми и холдингови структури

АДВОКАТ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Консултиране при покупка на недвижими имоти; Сделки пред нотариус; Правен и строителен анализ;

ИМИГРАЦИОНЕН АДВОКАТ

Бързи процедури по придобиване на разрешение за пребиваване и Българско гражданство.

АДВОКАТ ГРАЖДАНСКО ПРАВО

Всякакъв вид граждански договори; Вещни и облигационни съдебни дела; Наследства; Завещания.

АДВОКАТ СТРОИТЕЛНО ПРАВО

Процедури по промяна на предназначението на земеделски земи; Дела във връзка със строителство; Обжалване на административни актове

Разумни Цени и Бързо Обслужване

Адвокат Бургас
Call Now Button