Адвокат Христина Златковска

Правни и юридически услуги, гр. Бургас.

Съгласно чл.134, ал.1 от Конституцията: „Адвокатурата е свободна, независима и самоуправлявща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защита на техните права и законни интереси”.

Значимостта на адвокатската професия е изключителна и точно заради това, тя е конституционно регламентирана.

Мисията ми като адвокат е да изпълня в пълна степен вмененото ми с Конституцията право и задължение да оказвам правна помощ на гражданите и юридическите лица, като защитя професионално и добросъвестно техните права и законни интереси.

Христина Златовска

За мен

Казвам се Христина Златковска и съм практикуващ член на Адвокатска колегия – гр. Бургас. Завършила съм специалност „Право” в един от най-старите университети в България – Великотърновски университет.

Правни услуги

Специализация и опит в областта на семейното и наследственото право, облигационно и вещно право, административно право и процес, трудово и осигурително право, тръговско право, изпълнително право, международно право.

Най-търсени услуги

  • Изготвяне на пълномощни
  • Изготвяне на договори
  • Изготвяне на нотариални актове
  • Регистрация на фирми
  • Съдебна делба и други

Адрес

гр.Бургас, ул.“Македония“ 46

Телефон

+359 884 17 43 07

АДВОКАТ ХРИСТИНА ЗЛАТКОВСКА